Företaget

Purmet Ab

Företaget grundades i mars 2017, ägs av bröderna Jonas och Johan Löv. Tidigare har verksamheten drivits innom jordbrukssammanslutningen Lövsnåre Gård, för entreprenadverksamheten användes då varumärket Lövs dräneringsspolning.

Första spolaggregatet tillverkades av Mikael Löv vintern 1999-2000. Nyttighetsmodellrätt (patent) för maskinen beviljades den 16.2 2001. Mikael och Jonas körde maskinen i 5år tills den såldes. Den första maskinen byggdes till stor del av begagnade delar. Inför tillverkningen av maskin nummer två gjordes detaljerade CAD-ritnigar. Ram, tunna och arbetsbom måttbeställdes först från maskintillverkare i nejden. Övriga delar som matningsenheten, slangvindan m.m. tillverkar purmet själv.