Täckdikesspolare

Purmet spolaggregat för täckdiken är det enda på marknaden med grävutrustning och vattentank. Tackvare en robust bom och fjärstyrning blir spolningsarbetet effektivt och med hjälp av grävutrustningen kan man gräva fram problem i rören eller spoländar. För påfyllning av vatten placerar man sänkpumpen på ändan av bomen.

Vattensystem
 • Kraftkälla: Traktorns P.T.O. 300–540 rpm
 • Pumptryck: 50 bar
 • Pumpens kapacitet: 160 l/min(540rpm)
 • Spolslang 25x3,5 mm
 • Slangens längd, standard: 300m (kan förlängas till 400 m)
 • Munstycke: Standard (1+6 hål), framriktat (1+4 hål). Och endast framåt,
 • Air injector= luftinblandning i spolvattnet
 • Vattentank 6500l
 • Tankfyllning: Hydraulikdriven centrifugalpump 1500l/min
Arbetsbom
 • Räckvidd: 5,5m
 • Skopa: 85L

Hydraulik
 • Kraftkälla: Traktorns ytterhydraulik flödesbehov 40L-65 L/min
 • Det är enkelt att byta mellan fast flöde och LS hydraulik.
 • Manöverbord:Danfoss, Fjärstyrning
Tilläggsutrustning
 • Påfyllningspump hydraulisk 3” 1500 l/min
 • Rörsökare
 • Hydraulisk tång för slangreparation
 • Däck Alternativ 550/45–22,5 eller 710/40–22,5
De flesta traktorer har tillräckligt oljeflöde redan vid 1000 rpm på motorn och för vattenpumpen räcker också ca 300 rpm på kraftuttaget. Det gör att bränsleförbrukningen är låg vid spolningsarbete.

Täckdikesspolning

Robust Täckdikesspolare

Matningsröret hålls på plats mot täckdiket utan stöd från dikeskanten. Bommens räckvidd är 5,5 m När man spolar mot maskinen och 7 m när man spolar bort från maskinen Om man ska spola från en brunn i hörnet av skiftet kan man backa spolvagnen så att bakhjulet är intill brunnen. På slangvindan ryms 400 m spolslang som matas helt hydrauliskt. Högtryckspumpen för spolningen drivs av traktorns kraftuttag. Pumpen ger ett maximalt tryck på 50 bar. Vid normal spolning används 30–40 bar tryck. Det normala munstycket ger 65 liter / min vid 40 bar tryck.

Täckdikesspolning

Påfyllning av vattentank med hjälp av bommen

Hydraulisk sänkpump lyfts med arbetsbommen, så du behöver inte bära pumpen ner för besvärliga stränder och den håls i vattnet utan att ta slam från botten. Man kan också sträcka ner pumpen från en bro. Med Purmets 3” pump tar påfyllningen ca 4,5 minuter.

Täckdikesspolning

Grävutrustning

Stopp i rören kan åtgärdas utan att skaffa fram någon skild grävmaskin för att gräva fram ett rör. När man gräver med radiostyrning har man också bästa möjliga uppsikt över när man hittar röret.

Täckdikesspolning Täckdikesspolning

Digital slanglängdräknare kopplad till radiostyrningen

Display för meterräknaren finns både på matningsenheten och radiokontrollen. Där visas också matningshastighet och en max längd räknare för att lättare hålla reda på hur långa rören är. Matningshastigeten regleras steglöst från radiokontrollen och det finns även möjlighet att koppla den till traktorn för att starta traktorns kraftuttag som driver vattenpumpen vid spolning.

Slirningsvarnare

Om matningshjulen slirar mot slangen aktiveras en varningssummer så du hinner stänga matningen innan slangen skadas. Om matningen är ställd i ”easy” läge slirar inte hjulen eftersom matningskraften är begränsad, men vid svårare spolningsobjekt kan man köra matningen med full styrka i ”power” läge.

Täckdikesspolning

Air-injector

Täckdikesrören klarar ett spoltryck på 40 bar. Purmet har ett system för förbättrad effekt på spolningen med hjälp av luftinblandning i spolvattnet.

Täckdikesspolning

Brunnar

Vid spolning av brunnar används ett slangledarrör med snävare böjning. Om brunnen är djup kan en förlängning monteras mellan drivenheten och böjningen. Vid arbete i en brunn underlättas arbetet väsentligt om man pumpar bort vattnet.

Täckdikesspolning

Hydrauldriven sänkpump

Med den hydrauldrivna sänkpumpen går det bra att pumpa ur brunnar även om de är fulla med slam och grus.