Täckdikesspolning


Vi utför spolning av dräneringar i Pedersörenejden

Ring och beställ: Jonas 050 5863 947 eller Johan 050 4636 801

Om det finns någon närmare entreprenör som köpt maskin av oss så skickar vi uppdraget vidare till dem.


Maskinring PENY

Alla entreprenadtjänster på ett telefonnummer i Pedersöre, Nykarleby, Kronoby, Vörå och Kauhava.

0405542333 www.mrpeny.fi


Täckdikesspolning


Förberedelser för täckdikesspolning

Det är möjligt att spola täckdiken från det att tjälen går ur marken på våren. På hösten går det att spola om det är plusgrader under en stor del av dagen.

Sök fram dräneringskartan, om ni inte har karta över dräneringssystemet så har Täckdiksföreningen arkiv med alla kartor som till dem anslutna tekniker har planerat. Kartor kan beställas på www.salaojayhdistys.fi

Du kan underlätta täckdikes spolningen genom att på förhand märka ut rörens spolningsändar. Vi debiterar samma timtaxa för rörsökande. Det är bra att märka ut ändarna med bestående märken t.ex. plaströr helst i någon klar färg med tanke på att de på några år kan bli nedvuxna.